Wszystkie wpisy

Kierownik Działu Upowszechniania i Wydarzeń

ZA 110-9/2018

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Upowszechniania i Wydarzeń.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy – praca w oparciu o harmonogram
 4. Odpowiedzialność za: promocję, edukację, organizację wydarzeń, obsługę zwiedzających
 5. Miejsce wykonywanej pracy: ul. Nadwiślańska 2­-4 Kraków

Wymagania niezbędne: 

 1. wykształcenie wyższe;
 2. min. rok doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku;
 3. znajomość zagadnień w zakresie planowania i realizacji wystaw, wydarzeń performatywnych, spektakli, imprez w przestrzeni publicznej, projekcji filmowych;
 4. umiejętność planowania, pozyskiwania środków, rozliczania kosztów oraz budżetowania,
  a także ewaluacji zadań;
 5. umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołem pracowników i organizacji jego pracy,
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 1. znajomość drugiego języka obcego;
 2. doświadczenie w kontaktach z artystami;
 3. doświadczenie pracy w instytucji kultury;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór, organizowanie, koordynowanie pracy osób odpowiedzialnych w Dziale za: promocję, edukację, organizację wydarzeń, obsługę zwiedzających;
 2. nadzór nad budżetowaniem projektów/wydarzeń organizowanych przez Dział Upowszechniania i Wydarzeń
 3. nadzór nad strategią promocyjną CRICOTEKI;
 4. nadzór nad działalnością ofertą edukacyjną CRICOTEKI;
 5. nadzór nad produkcją wydarzeń (spektakle, performanse, wystawy itp.);
 6. odpowiedzialność za osiąganie wyników sprzedaży oferty instytucji;
 7. przygotowywanie, realizacja i sprawozdawania planu działalności Działu Upowszechniania i Wydarzeń;
 8. nadzór nad produkcją wydawnictw, współpraca przy tworzeniu planów wydawniczych CRICOTEKI;
 9. nadzór nad organizacją obsługi zwiedzającego w CRICOTECE.

Inne zakresy:

 1. współpraca z innymi instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie organizacji wydarzeń
  w CRICOTECE;
 2. współpraca z Działem Administracyjnym, Muzeum Tadeusza Kantora, Działem Księgowym
  w zakresie organizacji wydarzeń w CRICOTECE
 3. pozyskiwanie środków na realizację projektów dotyczących działalności Działu Upowszechniania i Wydarzeń;

Co oferujemy:

 1. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury;
 2. Współpracę z ambitnym zespołem;

Wymagane dokumenty formalne:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. mile widziane: dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, referencje.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym także podanych przeze mnie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednakże w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31 sierpnia 2018 r. na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku Kierownika Działu Upowszechniania i Wydarzeń”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 3 września 2018 r. zostaną zaproszone wybrane osoby.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu