Justyna Michalik: Tadeusz Kantor kontra happening

19 listopada 2015, godz. 18:00

 

Choć happening jako kierunek w sztuce został w początku lat 70. XX w. zarzucony przez niemal wszystkich swoich twórców i propagatorów, nie sposób przecenić jego znaczenia dla kultury i sztuki współczesnej, opanowanej przez performans. Happening Kantora zajmuje miejsce szczególne zarówno w historii samego nurtu, jak i w twórczości artysty. Kantor w sposób świadomy i celowy przekracza sztywne granice gatunku, wprowadza własne rozwiązania formalne nieprzewidziane, a wręcz nieakceptowane przez teoretyków i głównych twórców ruchu. Nie stroni również od łączenia happeningowej estetyki czy happeningowych rozwiązań z innymi koncepcjami – choćby wprowadzając je do swojego teatru.

Wykład będzie próbą zarysowania historii, a zwłaszcza teoretycznej podbudowy ruchu happeningowego z uwzględnieniem pozycji, którą zajmuje w nim Tadeusz Kantor. Nie sposób pominąć w tym kontekście kierunków w sztuce, których happening był wynikiem i pewnego rodzaju kontynuacją, oraz tych, które rozwijały się niemal równolegle do niego. Omówione zostaną również zjawiska, tak w dzisiejszym teatrze, jak i w sztukach wizualnych, które bezpośrednio z happeningu czerpią czy – niekiedy nieco przewrotnie – korespondują z jego założeniami i postulatami.

 

Justyna Michalik – teatrolog, doktorantka Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Współredaktorka licznych pozycji książkowych i katalogów wystaw organizowanych przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, w tym serii kalendariów kolejnych etapów życia i twórczości artysty. Uczestniczyła w przygotowaniu wystaw Kantora w Polsce i za granicą. W 2013 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie teatru, w ramach którego powstała książka Idea bardzo konsekwentna. Happening i Teatr Happeningowy Tadeusza Kantora (wyd. Universitas, 2015).

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu