Selected bibliography

 • Kantor, Tadeusz. “Moja idea teatru.” [My Idea of the Theatre]. In: Programme of the play The Rhinoceros by Eugene Ionesco, Kraków: The Stary Theatre, 1961.
 • Bryjowa, Tamara (ed.). Polskie dzieło plastyczne w XV – lecie PRL. [Polish Work of Fine Art in the 15th Anniversary of PPR] – an exhibition catalogue. Warszawa, Nov. – Dec. 1962.
 • Grzegorzewski, Jerzy. “Scenografia Kantora”. [ Kantor’s Stage Design]. Współczesność, nr 8. Warszawa, 1963.
 • Strzelecki, Zenobiusz. Polska plastyka teatralna. [Fine Arts In the Polish theatre]. Vol. 3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
 • Strzelecki, Zenobiusz. Kierunki scenografii współczesnej. [Trends in Contemporary Stage Design]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
 • Bablet, Denis.  Rewolucje sceniczne XX wieku. [Stage Revolutions of the 20th century], transl. by Zenobiusz Strzelecki, Krystyna Mazur. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 • “Tadeusz Kantor,” a speech recorded in Dec. 1987 by Dariusz Domański, transcribed by Krystyna Dziewańska, In: Władysław Krzemiński. Kraków, 1991.
 • Kantor, Tadeusz. Metamorfozy. Teksty o latach 1938-1974. [Metamorphoses. Texts about the years 1938-1974], selected and edited by Krzysztof Pleśniarowicz. Kraków: Cricoteka, Wydawnictwo Naukowe, 2000.
 • Kłossowicz, Jan. Słownik teatru polskiego. [Dictionary of the Polish Theatre]. Warszawa: Muza S. A.  2002.
 • Halczak, Anna (ed.). Tadeusz Kantor. Kolekcja “A”. [Tadeusz Kantor. The ‘A’ collection.] Kraków: Galeria Sztuki w Legnicy, Cricoteka, 2003.
 • Halczak, Anna (ed.). Tadeusz Kantor. Zbiory publiczne, katalog prac. [Tadeusz Kantor. Public Collections, a catalogue.] Kraków: Cricoteka, 2003.
 • Nowicka, Elżbieta. Dzieje teatru w Polsce. [History of the Polish Theatre]. Poznań: Wydawnictwo Podsiedlik – Raniowski i Spółka.
 • Paluch – Cybulska, Małgorzata (ed.) Tadeusz Kantor. Scenografie dla “teatrów oficjalnych“, katalog prac [Tadeusz Kantor. Stage Designs for “Official Theatres”. A Catalogue]. Kraków: Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor Cricoteka, 2006.

 

Selected by: Małgorzata Paluch-Cybulska

0
  Twój koszyk
  Your cart is emptyReturn to Shop