Selected bibliography

 • Borowski, Wiesław.  Tadeusz Kantor. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982.
 • Kantor, Tadeusz. La mia opera. Il mio viaggio. Commento intimo. Milan: Federico Motta Editore S.p.A., 1991.
 • Kantor, Tadeusz. Ma création, Mon voyage. Commentaires intimes, Paris: Editions Plume, 1991.
 • Gołubiew, Zofia (ed. and selection of texsts). Tadeusz Kantor. Malarstwo i rzeźba. [Tadeusz Kantor. Painting and Sculpture.] Kraków: National Museum Kraków, 1991.
 • Gryglewicz, Tomasz (ed.).  W cieniu krzesła. Malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora. [In the shadow of the chair. Painting and the Art of the Object of Tadeusz Kantor.] Kraków: Universitas, 1997.
 • Pleśniarowicz, Krzysztof. Kantor. Artysta końca wieku. [Kantor. Artist of the end of the century.] Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997.
 • Pleśniarowicz, Krzysztof (sel. and ed. by). >Metamorfozy. Teksty o latach 1938-1974. [Metamorphosis. Texts about the years 1928 – 1974]. Kraków: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Księgarnia Akademicka, 2000. 
 • Gołubiew, Zofia (concept of the catalogue and ed.). “Mam wam coś do powiedzenia”. Tadeusz Kantor – autoportrety. [“I have something to tell you”. Tadeusz Kantor – self-portraits.]  Kraków: National Museum Kraków, 2000.
 • Halczak, Anna (ed.). Tadeusz Kantor. Kolekcja “A”. [Tadeusz Kantor. The ‘A’ collection.] Kraków: Galeria Sztuki w Legnicy, Cricoteka, 2003.
 • Halczak, Anna (ed.). Tadeusz Kantor. Zbiory publiczne, katalog prac. [Tadeusz Kantor. Public Collections, a catalogue.] Kraków: Cricoteka, 2003.
 • Paluch-Cybulska, Małgorzata (text and concept). Pejzaż w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kantora [Landscape in Tadeusz Kantor’s Paintings and Drawings]. Kraków, 2005.
 • Suchan, Jarosław and Świca, Marek (ed.). Tadeusz Kantor. Interior imaginacji / Interior of Imagination. Warszawa: Zachęta National Gallery of Art, Kraków: Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor Cricoteka, 2005.
 • Paluch – Cybulska, Małgorzata (ed.) Tadeusz Kantor. Scenografie dla “teatrów oficjalnych“, katalog prac [Tadeusz Kantor. Stage Designs for “Official Theatres”. A Catalogue]. Kraków: Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor Cricoteka, 2006.

 

Selected by: Małgorzata Paluch-Cybulska

Translated by: Marcin Wawrzyńczak

0
  Twój koszyk
  Your cart is emptyReturn to Shop